top of page
Search

Diễn đàn Kinh tế 2015Ngày 07/6 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Mạng lưới Sáng kiến Nghiên cứu về Kinh tế và Phát triển Việt Nam (V-Idea, Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn Chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và phát biểu chào mừng. 

Diễn đàn diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc V-Idea. Đặc biệt là sự góp mặt của hơn 100 đại biểu, trong đó hơn 30 đại biểu là các chuyên gia kinh tế, tài chính, luật, hành chính công đang làm việc tại các trường đại học của Mỹ, Pháp, Úc, Nhật… và các tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”, Diễn đàn đã tập trung vào trao đổi, thảo luận ba vấn đề chính: 

Một là, vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Nhận diện mô hình tăng trưởng của Việt Nam, so sánh mô hình tăng trưởng ở Việt Nam với các nước Đông Á khác; vấn đề tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng đặt trong mối quan hệ với quản lý rủi ro trong hệ thống tài chính toàn cầu; vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Hai là, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam, kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Ba là, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam; kinh nghiệm cải cách giáo dục, đào tạo nhân lực để phát triển khoa học công nghệ ở các nước và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam; vấn đề hỗ trợ quốc tế với hệ thống y tế.v.v...

Với không khí thẳng thắn, cởi mở, Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi quý báu của các chuyên gia trí thức người Việt nam ở nước ngoài, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: Tái cấu trúc hệ thống tài chính, ngân hàng; Phát triển công nghiệp, nông nghiệp; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết luận buổi làm việc, GS.TS Vương Đình Huệ đã khái quát những nội dung quan trọng trong 4 phiên thảo luận gồm: Đánh giá những thành tựu qua 30 năm đổi mới; Thách thức, tồn tại của nền kinh tế Việt Nam, khu vực và thế giới mà trọng tâm là những lĩnh vực then chốt như: Hệ thống tài chính ngân hàng, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Từ những ý kiến của các học giả, chuyên gia tại Diễn đàn, Ban Kinh tế Trung ương sẽ sẽ cùng phối hợp với các cơ quan chắt lọc những kiến nghị khả thi để đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng, hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Sự thành công của Diễn đàn lần này đã cho thấy người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tới đây,  như nguyện vọng của các chuyên gia tri thức người Việt Nam ở nước ngoài qua Diễn đàn này, chúng ta  cần nghiên cứu tổ chức một diễn đàn kinh tế thường niên hoặc định kỳ để huy động tri thức, kinh nghiệm từ đội ngũ trí thức người Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài, cũng như các chuyên gia quốc tế có nghiên cứu về Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ có điều kiện để tiếp nhận được nhiều hơn những đóng góp giá trị về các vấn đề có tính chất chiến lược đối với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn, chiều tối cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,các chuyên gia trí thức Việt Kiều về tham sự Diễn đàn đã vinh dự được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN  tiếp đón và  chiêu đãi trọng thể /.  

4 views0 comments
bottom of page